Trung tâm sửa laptop Quảng Ngãi D&T, chuyên cung cấp linh kiện laptop bán lẻ giá sĩ cho tất cả cửa hàng, khách lẻ, kỹ thuật, doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi.