Trung tâm sửa Laptop Quảng Ngãi được thành lập vào tháng 9 năm 2009 tại địa chỉ 681 Quang Trung, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Từ đó đến nay trung tâm sửa laptop Quảng Ngãi D&T cũng trải qua bao thăng trầm cùng nền kinh tế của Quảng Ngãi, nhưng chúng tôi vẫn luôn đứng vững và ngày một phát triển bền vững hơn.

Đó cũng là nhờ vào sự...